Jiří Dobrovolný


dobrovolny@taborradost.cz

Jiří Dobrovolný

Bývalý Radní SR, v současné době zaměření na organizaci přihlašování na tábory.


Jirka je člověk, který se stará o organizační zajištění činností spojených s přihlašováním na tábory. Je též účastníkem Rodinek a podílí se i na jijich organizaci.