Otec Tišek vyznamenán

Ne každému je znám životopis otce Tiška, Františka Fráni. Dovolujeme si ho uveřejnit v souvislosti se slavnostním převzetím vysokého státního vyznamenání - Medaile za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství z rukou prezidenta České republiky Václava Klause ve Vladislavském sále Pražského hradu o státním svátku 28. října 2010.

P. František Fráňa

Životopis

Pan P. František Fráňa, katolický kněz, učitel, zasvětil celý svůj život práci s dětmi a mladými lidmi a dokázal podstatně přispět tisícům dětí a mladých lidí k formování jejich životních zásad a postojů, založených na křesťanských základech.

P. František Fráňa se narodil 11. února 1938 v Brně.

Jeho otec byl ekonomem a důstojníkem Československé armády, za války v odboji, po roce 1948 byl pronásledován režimem. Jeho matka byla ekonomkou, později v domácnosti.

Po absolvování základní školní docházky vystudoval P. Fráňa v roce 1957 střední ekonomickou školu. Vzhledem k perzekuci rodiny nemohl studovat na vysoké škole. I přes množství potíží začal soukromé samostatné studium teologie pod vedením řady kněží, včetně Dominika  Pecky. V březnu 1968 byl tajně vysvěcen jako katolický kněz.

V roce 1957 nastoupil do zaměstnání u firmy Prema – později Chirana a VÚZT (Výzkumný ústav zdravotnické techniky) jako technický úředník a po doplnění vzdělání jako konstruktér zdravotnických přístrojů. Tuto práci ukončil až v roce 1990, kdy dostal oficiální povolení ke kněžské službě.

Doménou P. Fráni je celoživotní práce s dětmi a mladými, v dospělém věku je to tedy již 54 let. Zásadní péči věnoval a už 44 let nepřetržitě věnuje Středisku Radost. Jeho cílem bylo a je podporovat mladé lidi k dosahování dobré kulturní a společenské úrovně v oblasti hudby, sportu, turistiky, sociálního a politického rozhledu, křesťanství, jazyků, prevence negativ a směřovat tak děti a mladé při hledání životních hodnot a formulování postojů. Svým působením dokázal spojit lidi mladé a lidi pracující s mladými a pro mladé. Vedle celoročních aktivit je těžištěm činnosti pořádání letních stanových táborů při pevné základně na samotě Amerika u Klášterce nad Orlicí.

Celoroční práce s mladými má každoroční vrchol v podobě letních stanových táborů. První tábor uskutečnil pan Fráňa v roce 1967.  Tato jeho činnost trvá dodnes. V posledních letech prochází letními tábory každoročně na 450 dětí a mladých a 200 dospělých.

MŠMT oceňuje práci tohoto občanského sdružení Středisko Radost udělováním statutu Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci s dětmi a mládeží, provázené mnohaletou podporou granty a dotacemi.

Neobyčejným rysem práce Františka Fráni je skutečnost, že za 43 let činnosti neměl placeného zaměstnance; mladí se vždy dobrovolně a zdarma spolu s ním a dalšími dospělými spolupodíleli na pracích vedoucích k uskutečňování celoročního soužití vrcholícího na každoročních letních táborech, na budování základny, na pracích údržbářských, udržovacích a objekt rozvíjejících. Přebírání štafety tak ukazuje odpovědnost a rozhodnost takto vedených mladých lidí a je dokladem trvanlivosti společenství. O tom svědčí také stránky www.taborradost.cz.

Za dobu svého působení prošlo Střediskem Radost a jeho táborem tisíce dětí a mladých lidí. Z řady dětí, které pomáhal formovat, se dnes stali aktivní občané společnosti: komunální politici, starostové, ředitelé rozhlasu, televize, kněží, vedoucí kulturních, sociálních nebo charitativních zařízení.

V roce1990 pan Fráňa stál při obnově Biskupského gymnázia v Brně, kde mj. působil jako rektor konviktu ubytovaných studentů.

V roce 1993 spolu-obnovil Biskupské gymnázium ve Žďáře  nad Sázavou, kde působí dodnes.

V roce 1995 byl u zrodu Radia Proglas.

P. František Fráňa byl v letech 1996 až 2009 duchovním představeným Kolpingova díla v České republice, které vytváří a podporuje katolické sociální struktury.

Je autorem nebo spoluautorem mnoha publikací zaměřených zejména k mladým a na práci s nimi.

P. František Fráňa byl v roce 2008 byl oceněn Cenou Jihomoravského kraje spojenou s titulem „Významná osobnost Jihomoravského kraje“, a to za přínos společnosti celoživotní výchovou dětí a mladých.


Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy P. Františku Fráňovi  za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Při udělování vyznamenání zaznělo:

Páter František Fráňa je český kněz a středoškolský učitel, který se soustavně věnuje výchově a formování mládeže. Vystudoval tajně teologii a v roce 1968 byl tajně vysvěcen na kněze. Kněžské povolání mohl legálně vykonávat až po pádkü komunismu. Celý život pracoval s mládeží. Letními tábory Radost, které několik desetiletí organizoval a vedl, prošly tisíce mladých lidí. V roce 1989 se podílel na obnově Biskupského gymnázia v Brně, obnovil i biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, na němž dosud působí jako spirituál a učitel. V roce 1995 stál u zrodu rádia Proglas, kde dodnes působí.

Blahopřejeme, otče Tišku!

Chcete-li napsat, můžete 88vvV_4UHnebo do Návštěvní knihy nebo do Diskuze pod tímto článkem.

o. Martin & spol.   

Líc Medaile - Líc medaile blesk - Rub Medaile.

Záznam ČT (oT od 44:20).

Vladislavský sál.