Vášnivé pevnůstky

Úterý 21.8.2018

Po rozcvičce pod vedením trenéra Vaška jsme doběhli do tůňky pro míček a pro svěží ranní osvěžení po horké noci. Na nástupu jsme se dozvěděli, že po mši bude hra na „pevnůstky,“ což jsme si pamatovali z našich tábornických let jako největší masakr, takže jsme se všichni těšili, až to znovu zažijeme. Ještě před tím ale byla mše, na které jsme se pomodlili, abychom to my i naše děti přežili a šlo se k lesu. Rozdělili jsme se na 2 tábory, každá rodina si postavila pevnost a hra začala. Bylo to, podle očekávání, drama až do konce. Vyhráli všichni, kdo přežili a červená skupina rodin ještě k tomu získala i více dobytých pevností. Vášně naštěstí vychladly než jsme přišli od lesa ke stolům, takže oběd už jsme si vychutnali v klidu.

Po něm nás čekalo zajímavé tvoření, všichni jsme se do toho tak zabrali, že jsme ani nestihli kondičku. Výsledkem bylo 10 krásných chatek a spousta dalších stavbiček na náš model tábora a dále 10 družinových rodinných vlajek.

Nástup byl brzy, aby se stihlo matiné plné krásných vystoupení a projev slovenského prezidenta Andreje Kisky k výročí vstupu sovětských vojsk na naše území v roce 1968. Toto výročí pak ovlivnilo celý večerní program, pouštěli jsme si Pelíšky a vzpomínali na všechny revoluce našeho národa :) .

Autoři zápisu: Zatloukalovi