Olympiáda je tu!

Heslo dnešního dne: "Není důležité vyhrát, ale překonat se."

 Je to tady! Probudili jsme se do dne, který si budeme z tábora každopádně pamatovat. Ráno vše proběhlo ve zrychleném tempu, aby se vše stíhalo. Na mši jsme poprosili Pána, abychom měli síly sportovat, abychom bojovali poctivě a čestně a nestal se žádný vážný úraz. Kromě běžných obětních darů jsme přinesli i předměty charakteristické pro olympijské hry - kopačku, disk, pásku, pásmo, kolík, stopky, triko, švihadlo a medaili. Po mši jsme se seřadili podle vylosovaných měst na louce, kde byl rychlý nástup. Lola nám dal požehnání a zástupci jednotlivých měst složili slib. Odtud jsme se dle věkových kategorií (MD, SD, MCH, SCH) vydali k jednotlivým stanovištím. Plnil se šplh na tyč, běh na 100 m, běh do vrchu (od tůňky), skok daleký + z místa, vrh koulí.... Bylo velké horko, ale našel se i čas na krátký odpočinek.

 Po obědě a krátkém poledním volnu jsme se na rychlý nástup seběhli na louku, kde se konala další část olympiády - štafeta! V závěru běžela i Robinova družina. Poté nás čekaly ještě další disciplíny, například skákání přes švihadlo, horostěna, opičí dráha, kladina, hod diskem, vrh koulí a bludiště. Na všechno jsme měli dva pokusy. Snažili jsme se dostat ze sebe to nejlepší. Nejde o to, abychom vyhráli nad ostatními, ale nad sebou samým. Jen tak můžeme večer říct, že jsme pro to udělali maximum. Po svačině už každý věděl, že nás čeká poslední část - maraton (necelých 5 km). Rozdali jsme si svá čísla, šli si do stanu pro pevnou obuv, napili se a seřadili jsme se na startu. Za chvíli po odstartování všichni zmizeli hluboko v lese. U každé odbočky nás čekali povzbuzující vedoucí. Trasa byla dlouhá, často do kopce, zdolávali jsme kmeny, bláto a kaluže, do toho bylo úmorné horko, ale všichni jsme to nakonec úspěšně zvládli a doběhli do cíle, kde nás čekala spousta vedoucích a teplý čaj.

 Po volnu, abychom se osprchovali a převlekli do suchého, jsme spolu prožili růženec a šli se posilnit na večeři. Večer nás čekal dlouhý nástup, kde bylo vyhlašování výsledků a všichni jsme nadšeně gratulovali vítězům, kteří se radovali z medailí (podívejte se na fotky).

 Den jsme ukončili druhým slavnostním táborovým ohněm v Jerichu, kde jsme si zazpívali naše oblíbené táborové písně. Když se setmělo a my jsme přestali vidět do Zlaťáků, odebrali jsme se načerpat síly zaslouženým odpočinkem do svých stanů. Dobrou noc...

Vedoucí Kristýna