Kronika dne 20.8.2018

Kronika dne 20. 8. 2018

 

Editorial:

Heslo dne bylo „Ano a rád, i když je to těžké…“, takže v souladu s tímto heslem se pouštím do psaní tohoto zápisu do kroniky.

 

Meteorologické podmínky (Zdroj Český hydrometeorologický ústav, http://portal.chmi.cz/):

Počasí nám přálo, považte sami: T max (°C): 31,6

T prům. (°C): 24,7

T tůňky (°C): cca 19,437

Denní úhrn srážek (mm): 0

Trvání slunečního svitu (hod): 12,4

Tlak (hPa) ve 24:00 hod: 1019,4

Relativní vlhkost (%) ve 24:00 hod: 67,7

Rychlost větru (m/s)ve 24:00 hod: 3,4 (v nárazech 8,4)

Zkrátka ideál! Jen ta teplota mohla být trochu níže....

 

Záznam průběhu dne:

- Budíček - klasický

- Rozcvička- klasická

- Snídaně - dobrá

- Nástup - přizpůsoben klimatickým poměrům 1)

- Hra Krávy a táborníci2), která vychází ze záznamu táborové kroniky z roku 19833)   

- Čína - oběd v čínském duchu zahrnoval: výborné čínské jídlo4), čínskou hudbu, čínské příbory5) a méně stylovou, avšak také výbornou, polévku česnečku.

- Odpolední klid a tvoření

- Odpolední program byl přizpůsoben počasí, viz výše. Šlo o výlet k Pašerácké lávce na řece Orlici. Program výletu zahrnoval skupinové focení6), koupání v Orlici, valašskou vířivku7), tatranskou vířivku8) a návrat více alternativními cestami9).

- Podvečerní hry - Kubb

- Pozdní nástup10)

- Ještě pozdnější večeře

- Ukládání dětí

- Mše v kapli

- Hraní v sednici a vzpomínky pamětníků

 

Závěr: fakt hustý 11)

 

Autoři zápisu: Růžičkovi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

1) Zkrácen a ve stínu.

2) Pravidla jsou poměrně složitá; podstatné je, že účastníci se rozdělí na krávy - ženy a děti12) a táborníky - tatínci. Cílem krav je sesbírat písmena a sestavit z nich jména. Táborníci jim v tom brání jsouce parciálně oslepeni škraboškou s malými otvůrečky, skrze které není skoro nic vidět. Ideální příležitost rozšlápnout vlastní dítě.

3) Táborový zápisník Tábora rodin 2018; str. 12

4) Název neznám, ale bylo to s rýží a velmi chutné.

5) Dřevěné tyčky.

6) Poměrně zdlouhavá a psychicky náročná činnost spočívající ve vytváření malebných seskupení přítomných lidí a zakončená konstatováním, že „došly baterky ve foťáku“.

7) Záležitost pánské sekce, kdy se účastníci zanoří do hluboké vodní tůně a intenzívním pohybem nohou vytváří značné vodní turbulence. V případě, že se najde odvážlivec /odvážlivkyně, který(á) jde do středu tohoto seskupení, bývá notně osvěžen stříkající vodou. V průběhu akce se podává něco na zahřátí.

8) Akce na podobném principu jako valašská vířivka. Jde však o záležitost dámské sekce, kdy se dámy do vody nenoří, ale sedíce na kamenech, lehce šplouchají sličnými nožkami. Podává se čaj... ...tatranský.

9) Vzhledem k počasí volili účastníci výletu různé strategie přežití, např. rychlý úprk do tábora či bloudění po lese. Jako jedna z nejúspěšnějších se ukázala strategie založená na přečkání kritických chvil v chládku a ve vlídné péči pana Rampušáka. Přesun do tábora byl realizován až za příznivějších klimatických podmínek v podvečerním chládku.

10) v 19:30 hod. Někteří dokonce znervózněli, že se na něj zapomnělo.

11) Nejde o popis hustoty, ale o novodobé vyjádřeni spokojenosti.

12) Nejde o genderový stereotyp, ale pouze o zařazení do příslušné herní skupiny.