Rádcák 2017

Rádcák 2017 proběhl netradičně již na konci března. Školili jsme nejen rádce a rádcovské naděje, ale i praktikanty a instruktory. S tím vším pomáhali vedoucí, nechyběli ani kněží a radní... zkrátka - sešla se celá radosťácká škála na "víkendovém táboře", neboť nás bylo 115 a i schéma dne tábor připomínalo.