Adventní obnova 2018

Adventní obnova na Americe s ryze mužskou spirutualitou. Spousta práce, mentální vzepjetí a taky nějaké duchovní prožitky ...