Květnové brigády 2018

27. dubna 2018
Místo: Samota Amerika

Květnové brigády jsou tradiční setkání rodičů, vedoucích i přátel Radosti, kdy uděláme spoustu práce a zároveň se i společně podavíme a potěšíme v krásném prostředí čerstvě rozkvetlé Ameriky.

Květnové brigády 2018

1. květnovka: pátek 27.4. večer - úterý 1. 5. odpoledne

2. květnovka: pátek 4.5. večer - úterý 8. 5. odpoledne

 

 

Zveme vás na tradiční květnové pracovní setkávání na Americe. Hlavním pracovním dnem je vždy sobota. Je třeba vše připravit na nadcházející táborovou sezónu. Budeme zdokonalovat náš objekt, pracovat v budově i venku. Kromě práce se ale můžete těšit i na pěkné chvíle strávené s přáteli, společné slavení mše svaté, či jiné radovánky. Kdo bude přítomen i o pondělním večeru 30.4., zažije i společný oheň, pokud nám to počasí dovolí. 

 

Pro koho: Akce je určena pro všechny táborníky, jejich rodiče, kamarády, vedoucí a všechny ochotné přátele Radosti.  Každá pomocná ruka je potřebná a bude využita. První brigáda je tradičně i navíc smluveným místem potkávání rodinkových rodičů, druhá brigáda zase Jitřenkových rodičů a vedoucích.

 

Přihlášení: Prosíme o přihlášení na brigády v hlavním menu -> Setkání během roku -> E-přihlášky na setkání. Děkujeme. Pomůže nám to lépe naplánovat práce i stravu pro účastníky. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete elektronicky přihlásit, dejte nám vědět na tel. 606 702 621 nebo tel. 733 741 741.

 

Doprava:

Skupina, která pojede z Brna se sejde vždy v pátek v 16:30 ve vestibulu hlavního vlakového nádraží v Brně na pravé straně od vchodových dveří.

 

Vedoucí dopravy na 1. květnovku 27.4.: Sam Samuel Štěpán (tel. 731 368 686)

Vedoucí dopravy na 2. květnovku 4.5.: Petr Schnirch (tel. 604 392 915)

 

Skupina vyjede z Brna vlakem Rx862 Jiří Bouda v 16:55 směr Ústí nad Orlicí. Do Letohradu dorazí v 19.05. Dále pak linkovým autobusem 19.10 do Klášterce nad Orlicí, kde čeká Viki. Ke skupině je možné se připojit kdykoliv během cesty (po předchozím nahlášení v poznámce přihlášky).

 
Cestu zpět budeme organizovat podle situace na místě, aktuální informace naleznete zde.

Hlavní úkoly - na čem budeme pracovat:

 
- Převod celého areálu ze zimního režimu na letní, úklid budovy i okolí
- Pokračování na likvidaci následků vichřic z loňska
- Oprava cesty do tábora a dalších komunikací
- Oprava pingpongových stolů a prostor okolo
- Úprava prostor pro výstavbu nových táborových bran a výsadbu nových stromů
- Oprava střech nad Cedronem a Siloe
- Stavba střechy a vyhlídky nad kontejnerem
- Výroba nových postelí a podlážek do stanů, skříněk, podsad
- Úprava hřišť a okolních prostor poničených černou zvěří
- Spousta dalších prací dle možností a přítomných dobrovolníků

 

 Těšíme se na vás