Schůze Obce 2018

24. listopadu 2018
Místo: Sídlo Ombudsmana v Brně

Schůze Obce SR 2018

Termín konání schůze Obce

Schůze Obce se uskuteční 24.11. 2018 od 16.30 hodin v budově Ombudsmana (Veřejného ochránce práv) v Brně na Údolní ulici č. 39. Schůze proběhne na závěr školení vedoucích, probíhajícího v tomto místě v tomto dni.

Kdo může na schůzi obce přijít?

Schůze obce je veřejná, může se jí tedy zúčastnit kdokoliv. Zveme zejména všechny řádné členy SR, ale i všechny přátele a podporovatele SR, které naše činnost zajímá.

Jaký je program schůze obce?

Schůze obce má na programu tyto body:

- Zpráva o hospodaření SR a schválení hospodářského výsledku 2017

- Zpráva o činnosti 2018 a výhled do roku 2019.

Kdo může hlasovat na schůzi Obce SR?

V rámci schůze Obce SR může hlasovat každý řádný člen SR.

 

Těšíme se na Vás

Vít Viki Kubíček za Radu SR